Dr Vesna Miović novi saradnik Centra za osmanističke studije

13 November 2017

Zadovoljstvo nam je obavijestiti javnost da je dr. Vesna Miović prihvatila naš poziv za saradništvo u Centru za osmanističke studije. Time Centar nastavlja realizaciju jednog od ciljeva postojanja, a to je umrežavanje istaknutih osmanista iz zemlje i inozemstva na polju naučnih i stručnih istraživanja iz oblasti osmanistike.

Vesna Miović (*3.5.1961., Dubrovnik) završila je studij orijentalistike (turski, arapski i perzijski jezik) na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Godine 1992. magistrirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom “Odnosi Dubrovnika i tripolitanskog namjesništva u 18. stoljeću”. Godine 1996. doktorirala je na istom fakultetu s temom “Odnosi na dubrovačko-osmanskoj granici (1667-1806)”. Od 1989. godine radi Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sada u zvanju višeg znanstvenog suradnika.
Znanstveni radovi temelje se na istraživanju arhivskih izvora Državnog arhiva u Dubrovniku, s posebnim naglaskom na bogati fond osmanskih dokumenata. Bavi se istraživanjem odnosa Dubrovačke Republike i Osmanskog Carstva na svim razinama, od međudržavne do pojedinačne, te radi na klasificiranju, sređivanju i inventariziranju osmanskih dokumenata. Istražuje i povijest dubrovačkih Židova u doba Dubrovačke Republike, te u doba nakon njenog sloma.

 

Bibliografija (knjige i znanstveni radovi)


Knjige:

Na razmeđu (odnosi na dubrovačko-osmanskoj granici 1667-1806). Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 1997.

Dubrovačka diplomacija u Istambulu. Dubrovnik-Zagreb: HAZU Zavod za povijesne znanosti, 2003.

Židovski geto u Dubrovačkoj Republici (1546-1808)., Dubrovnik-Zagreb: HAZU Zavod za povijesne znanosti, 2005.

The Jewish Ghetto in the Dubrovnik Republic (1546-1808). Dubrovnik-Zagreb: HAZU Zavod za povijesne znanosti, 2005.

Dubrovačka Republika u spisima osmanskih sultana. Dubrovnik: Državni arhiv u Dubrovniku, 2005.

Dubrovačka Republika u spisima namjesnika Bosanskog ejaleta i Hercegovačkog sandžaka. Dubrovnik: Državni arhiv u Dubrovniku, Matica Hrvatska – ogranak Dubrovnik; Istorijski arhiv Sarajevo; Kantonalni arhiv Travnik, 2008.

Mudrost na razmeđu: zgode iz vremena Dubrovačke Republike i Osmanskog Carstva.Dubrovnik: Udruga za promicanje multiklturalnih vrijedosti “Kartolina”, 2011.

Wisdom at the Crossroads: True Stories From the Time of the Republic of Dubrovnik and the Ottoman Empire. Dubrovnik: Udruga za promicanje multiklturalnih vrijedosti “Kartolina”, 2011.

Kavşaktaki Bilgelik: Dubrovnik Cümhuriyeti ve Osmanlı Devleti Döneminde Olaylar. Dubrovnik: Udruga za promicanje multiklturalnih vrijedosti “Kartolina”, 2011.

Radovi u časopisima, zbornicima i knjigama:

»Fermani dubrovačkim pomorcima.« Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku27 (1989): 149-160.

»Umorstva turskih podanika od strane Dubrovčana-presuđivanje prema turskim zakonima.« Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku 28 (1990): 169-182.

»Spor između Dubrovnika i Venecije 1751-1754.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 29 (1991): 99-116.

»Ulcinjani i Dubrovačka Republika u prvoj polovici XVIII stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 30 (1992): 99-116.

»Zadiranja u dubrovačko biće od sultana do običnog osmanskog podanika.« Dubrovnik 2 (1993): 272-276.

»Odnosi Dubrovnika i tripolitanskog namjesništva u XVIII. stoljeću, I dio.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 31 (1993): 45-69.

»Odnosi Dubrovnika i tripolitanskog namjesništva u XVIII. stoljeću, II dio.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 32 (1994): 65-92.

»Pravila kojih se morao pridržavati dubrovački dragoman prilikom poslanstva u Bosni.« Hrvatski narodni godišnjak Napredak, Sarajevo 43/1995 (1994): 354-349.

»Orijentalistika u Bogišićevoj knjižnici.« Dubrovnik 1  (1995): 159-165.

»Dnevnik dubrovačkog dragomana Miha Zarinija.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 33 (1995): 93-135.

»Ulomci korespondencije Rajmunda Kunića.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 34 (1996): 31-47.

»Svakodnevica dubrovačkih pograničnih sela u doba hajdučije (Morejski rat 1684-1699).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 35 (1997): 19-36.

»The Conflict Between Dubrovnik and Venice 1751-1754.« Dubrovnik Annals 1 (1997): 71-96.

»Što je prethodilo katastrofi 1806. godine?« Zbornik radova »Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti«. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 1998.

»Metode dubrovačke diplomacije u kontaktima s Osmanlijama.« Zbornik Diplomatske akademije 3 (1998): 243-252.

»Osmanske vlasti u Stocu i Dubrovačka Republika.« Humski zbornik 4 (1999): 153-169

»Emin na Pločama kao predstavnik Osmanija na području Dubrovačke Republike.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 37 (1999): 205-215.

»Brigandage on the Ragusan Frontier during the Morean War (1694-1699).« Dubrovnik Annals 3 (1999): 41-54.

»Turkish Documents in State Archives of Dubrovnik.«, u: Balkanlar ve Italyada Şehir ve Manastır Arşivlerindeki Türkçe Belgeler Semineri, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2000.

»Bosanski beglerbeg, hercegovački sandžakbeg i dubrovačka diplomacija.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 38 (2000): 121-163.

»Dragomans of the Dubrovnik Republic.« Dubrovnik Annals 5 (2001): 81-94.

»Miho Zarini – Dragoman (Interpretor for the Turkish Language) of Republic of Dubrovnik.«, u: Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja, urednik: Fedora Ferluga Petronio, Ljubljana, 2002: 303-318.

»Emin (Customs Officer) as Representative of the Ottoman Empire in the Republic of Dubrovnik.« Dubrovnik Annals 7 (2003): 81-88.

»Turske priznanice o uplaćenom dubrovačkom haraču.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 42 (2004): 53-77.

»Beylerbey of Bosnia and Sancakbey of Herzegovina in the Diplomacy of the Dubrovnik Republic.« Dubrovnik Annals 9 (2005): 37-69.

Yom Tov Assis & Vesna Miović »Sefardi Refugees in 16th Century Ragusa (Dubrovnik).« Hispania Judaica Bulletin 5 (2007): 241-260.

Vesna Miović & Nikša Selmani »Turska kancelarija i Acta Turcarum od vremena Dubrovačke Republike do danas.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 45 (2007): 235-284.
»Arhivska građa o Bosni i Hercegovini u seriji Acta Turcarum Državnog arhiva u Dubrovniku.« Glasnik arhivā i arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine 39 (2009): 64-69.

»History of the Ottoman Documents in the State Archives of Dubrovnik (Ragusa).« Perspectives on Ottoman Studies – 18th Symposium of the International Committee Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO): 857-863

Preuzteo sa: http://www.zavoddbk.org 

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree